Idézetek

Néhány idézet a matematikával kapcsolatban, kezdve a számomra egyik legkedvesebbel:
(Forrás: www.citatum.hu)

A matematika legalább annyira művészet, mint tudomány.
Norbert Wiener

A kívülállók gyakran azt gondolják, hogy minél komplikáltabb egy matematikai elmélet, annál jobban csodálják a matematikusok. Mi sincs távolabb az igazságtól. A matematikusok mindenekelőtt az eleganciát és az egyszerűséget értékelik, és egy probléma megoldásának végső célja, hogy a lehető leghatékonyabb megoldást találjuk meg.
Keith Devlin

Ha megvan a matematika iránti szenvedély, a tehetség sem várat sokat magára.
Stanislas Dehaene

Valóban a „matematika nyelvén” írták a világegyetemet, mint azt Galilei gondolta? Én hajlamosabb vagyok azt hinni, hogy inkább ez az egyetlen nyelv, amin megpróbálhatjuk elolvasni.
Stanislas Dehaen

Egy kádnyi vizet nem lehet átönteni egy PET-palackba. Igen, ez egyszerű matematika.
Olivier Bourdeaut

A tételt egy gyöngyszemhez lehet hasonlítani, a bizonyítás módját pedig egy kagylóhoz. A gyöngy csillogása és az egyszerűsége miatt becses. a kagyló viszont egy bonyolult élőlény, amelynek a belsejében megszületik ez a csodálatosan egyszerű ékszer.
Douglas Richard Hofstadter

Akit egyszer bevezettek a matematikába, azt onnan az Atyaúristen se vezeti ki.
Mérő László

Azok a szerencsés kiválasztottak, akik képesek rá, hogy a semmiből megteremtsék a jövőt, általában valamilyen mérnökök, az a nyelv pedig, amelyen a jövő terveit szövik, a matematika.
Mosóczi András

A matematika világa külön világ, az idegen eltéved benne.
Beke Manó

Nem mindig világos, hogy valami hegy vagy nem hegy, virág vagy nem virág, cipő vagy nem cipő, netán éppenséggel asztal vagy nem asztal. Ezért Isten, ha egyértelműséget akar, számokban beszél.
Daniel Kehlmann

Van a matematikában egy demokratikus pillanat, amikor az ember sorról sorra bemutat egy bizonyítást. Bárki követheti az utat, ha azt egyszer már kijelölték.
Guillermo Martínez

A valódi tudós, különösen a matematikus, munkájától ugyanazt az érzést kapja, mint a művész. Az őt érő élmény épp akkora, és épp olyan jellegű.
Henri Poincaré

Minden matematikusban lennie kell némi őrültségnek, ha otthon akarja érezni magát a matematika világában.
Marcus du Sauto

Egy matematikai problémának nehéznek kell lennie, hogy csábító legyen, de nem lehet teljesen elérhetetlen, mert csak csúfot űz belőlünk. Útjelzőnek kell lennie a rejtett igazságokhoz vezető útvesztőben, és végső soron emlékeztetnie kell bennünket a sikeres megoldás adta örömre.
David Hilbert

Minden bolond feltehet olyan kérdést a prímszámokról, amelyre a legbölcsebb ember sem tudja a választ.
Godfrey Harold Hardy

Azt mondják, a matematika története pontosan úgy halad előre, mint egy versenymű zenei szerkezete. Adva van néhány téma. Többé-kevésbé látható, hogy egy-egy téma hol jelenik meg először. Ezután összefonódik a többi témával; a témák egyidejű kezelése a zenei művészet. Előfordul, hogy a hegedű egy témát játszik, a fuvola pedig egy másikat, aztán felcserélődik a szerepük, és ez így megy tovább. A matematika története is pontosan ilyen.
André Weil

Ha a matematika valamely területén te magad gondolod át a dolgokat, az így szerzett tapasztalattal sokkal mélyebb megértésre tehetsz szert, mintha csak olvasnál a témáról.
Roger Penrose

Egy matematikai tétel bizonyításának legjobb módja gyakran az, hogy két irányból indulunk, és reménykedünk abban, hogy a két gondolatmenet félúton találkozni fog.
John Maynard Smith

Az egész számok struktúrája annyira harmonikus, titokzatos, hogy ember ilyet képtelen alkotni. Millió tulajdonságának feltárása szinte lehetetlen.
Szemerédi Endre

Nincs elégtétel, ha túl könnyű a tétel.
Erdős Pál

A matematikai gondolkodásmód minden értelmes ember eszköztárának része kell hogy legyen.
Steven Pinker

Azt, ami a legjobb a matematikában, nemcsak feladatként érdemes megtanulnunk, hanem a magunkévá kell tennünk mindennapi gondolkodásunk részeként, és mindig megújuló bátorításként egyre fel kell idéznünk elménkben.
Jordan Ellenberg

A matematika nem más, mint a józan ész alkalmazása.
Jordan Ellenberg

A matematikatudás olyan, mint egy röntgenszemüveg – segítségével felfedezheted a világ zavaros és kaotikus felszíne alatt rejtőző struktúrákat. A matematika tudománya segít, hogy ne tévedj a dolgok megítélésében, módszerei és lehetőségei évszázadok kemény munkájával, viták kereszttüzében kristályosodtak ki. A matematika eszközeinek birtokában mélyebben, logikusabban és teljesebben értheted meg a világot.
Jordan Ellenberg

A matematika (…) egyáltalán nem lezárt tudomány. Még olyan alapvető dolgok területén is, mint a számok és mértani alakzatok, a tudatlanságunk sokkal nagyobb a tudásunknál. És amit tudunk, azt komoly erőfeszítéseket, küzdelmet és a kezdeti zűrzavart követően tudjuk. A tankönyvek gondosan titkolják előlünk a sok verítéket és izgalmat.
Jordan Ellenberg

A matematika a józan ész kiterjesztése más eszközökkel.
Jordan Ellenberg

Hajlamosak vagyunk a matematikát hosszú szabálygyűjteményként tanítani. Rendesen meg kell tanulnod és be kell tartanod ezeket a szabályokat, mert különben megbuksz. Ez nem matematika. A matematika azoknak a dolgoknak a tanulmányozása, amelyek egy bizonyos módon adódnak, mert egyszerűen nem lehet másként.
Jordan Ellenberg

A jogban sok úton juthatunk el sokféle válaszhoz, míg a matematikában sokféle úton juthatunk el egyetlen helyes válaszhoz.
Hanya Yanagihara

Azok, akik nem szeretik a matematikát, mindig azzal vádolják a matematikusokat, hogy a matematikát szándékosán bonyolulttá akarják tenni. Aki azonban valóban szereti a matematikát, pontosan tudja, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: a matematika az egyszerűséget jutalmazza, a matematikusok mindenek felett az egyszerűséget értékelik.
Hanya Yanagihara

Felületesen nem lehet matematikát olvasni, a kényszerű absztrakció mindig bizonyos önkínzással jár, és matematikus az, akinek ez az önkínzás örömet okoz.
Péter Rózsa

A megfelelő matematikai kérdések felvetése hasznosabb, mint a problémák megoldása.
Georg Cantor

Egy matematikus gondolkodásában a legértékesebb mindig az első intuíció magányos pillanata.
Guillermo Martínez

A matematikusok olyanok, mint a franciák: bármit mondasz nekik, nyomban lefordítják a saját nyelvükre, és voilá! az már teljesen más.
Johann Wolfgang von Goethe

Azoknak, akik nem ismerik a matematikát, nehézséget okoz keresztüljutni a szépség valódi érzéséhez, a legmélyebb szépséghez, a természethez. (…) Ha a természetről akarsz tanulni, méltányolni akarod a természetet, ahhoz szükség van arra, hogy értsd a nyelvét, amin szól hozzád.
Richard Feynman

A matematikának a természettudományok terén való hasznossága a csodával határos. Nincs is rá racionális magyarázat. Mert semmiképpen sem természetes, hogy legyenek „természeti törvények”, és még kevésbé kézenfekvő, hogy az ember felfedezhesse őket. Az a tény, hogy a matematika nyelve alkalmas a fizikai törvények megfogalmazására, csodálatos ajándék, amelyet soha nem leszünk képesek igazán megérteni vagy kiérdemelni.
Wigner Jenő

Ha rossz kedvem van, matematizálok, hogy jó kedvem legyen. Ha jó kedvem van, matematizálok, hogy megmaradjon a jó kedvem.
Rényi Alfréd

A világ legnagyobb matematikai felfedezése a kamatos kamat.
Albert Einstein

Matematikából mindig gyenge voltam. A tanáraim legtöbbször nem ismerték fel a válaszaimban rejlő iróniát.
Calvin Trillin

A matematikában az ember nem megérti a dolgokat, hanem megszokja.
Neumann János

A geometria az a művészet, amely hibás rajzokból helyes következtetéseket von le.
Henri Poincaré

Aki háromig tud csak számolni,
annak nem kérdés, hogy mennyi kétszer kettő.
Harcos Gergely

A matematikai felfedezések olyanok, mint a tavaszi ibolyák az erdőben: megvan a maguk ideje, mit ember nem sürgethet vagy gátolhat.
Carl Friedrich Gauss

A matematikusok azt bizonyítják be, amit bizonyítani tudnak, Neumann pedig azt, amit akar.
Rényi Alfréd

Ha mindenki egyformán gondolkodna, semmi értelme nem lenne a lóversenynek.
Mérő László

A véletlen már csak ilyen: bizonyos szempontból egyre nagyobb hullámokat vet (…), miközben más szempontból a véletlen hullámai egyre inkább elcsitulnak.
Mérő László

Noha én azt hiszem, hogy mindannyian tudósnak születünk és azok is vagyunk gyerekként, felnőttként nem mindannyian folytatjuk ezt a szerelmet. Ennek egyik oka, hogy a matematika kőfalaival kerülünk szembe.
Michio Kaku

Az eredmény hibás lett egy nulla miatt,
a dolgozat egyes lett a hiba miatt,
a félévim hármas lett az egyes miatt,
az anyu meg mérges lett a hármas miatt,
az ajándék ugrott a méreg miatt,
és mindez egy semmi nulla miatt!
Békés Márta

A szorzás tényezőiről írtunk dolgozatot.
Nem is lett olyan rossz, de azért jó se.
Hármas.
Ebben a félévben ez már a negyedik.
De sem az anyu, sem a Tünde néni nem akarja elismerni,
hogy négy hármas az ugyanannyi, mint három négyes.
Hiszen a szorzás tényezői felcserélhetők!
Békés Márta

A matematika olyan nyelv, amelyen nem lehet ködös vagy pontatlan gondolatokat kifejezni.
Henri Poincaré

Minden tudomány csak a sírig tart, fiúk… latin nyelv, magyar nyelv csak a sírig való… mert ki tudja, milyen nyelven beszélnek odaát az angyalok; de a kétszer kettő, édes gyermekeim, még a síron túl is csak négy lehet.
Mikszáth Kálmán

A matematikus nem attól matematikus, hogy tud számolni, ugyanúgy, mint ahogy egy futballista sem attól focista, hogy tud futni. Persze, ezt is megteszi, ha kell, hozzátartozik a szakmájához, de azért a focista nem egy futó, aki előtt időnként ott pattog egy labda. Azért focista, mert tud mit kezdeni a labdával, ha az éppen elébe kerül. A matematikus nagyjából ugyanígy van ezzel, csak az ő labdája valamiféle végletekig absztrakt objektum.
Mérő László

Az erőteljes szellemi munka ugyanolyan jó dolog, mint egy erős teniszjátszma. Ha valaki egyszer megízleli a matematika örömét, nem fogja egykönnyen elfelejteni.
Pólya György

A matematika energiái természetesen soha nem merülnek ki. Az Univerzum és az élet rejtett mintázatainak felderítésében nincs végállomás.
Keith Devlin

Matematikát csak téglánként lehet felépíteni: itt egyetlen szó sem felesleges, minden következő részlet az előzőre épít.
Péter Rózsa

Végtelenül sok szám van a 0 és az 1 között. Van 0,1 és 0,12 és 0,112, és még ezeken kívül is végtelen mennyiség. Természetesen ennél is végtelenebb mennyiségű szám van a 0 és a 2 között, vagy a 0 és az egymillió között. Egyes végtelenek nagyobbak, mint mások.
John Green

Ha egy matematikusnak nála kiválóbb tanítványai vannak, akkor már nyugdíjba mehet. Ha ilyenek nincsenek, akkor nyugdíjba kell mennie!
Hugo Steinhaus

A matematikanyelv plusz gondolkodásmód, nyelv és logika egysége. A matematika az ésszerű gondolkodás eszköze. Valójában nem egyéb, mint jól átgondolt állítások és következtetések hatalmas gyűjteménye.
Richard Feyaman

A természet látszólag kimeríthetetlen bonyolultsága nagyon is szoros összefüggéseket takar. Ám ha nem méltányoljuk azt a segítséget, amit a matematika nyújthat, elveszünk a tények sokaságának erdejében, ahol csakis a logika mutathatja meg az utat.
Richard Feynman

A matematika az, ami életet lehel a dalba. (…) A dallam nem más, mint a számok harmóniája.
Dimitri Verhulst